Bempedoic Acid Pharmaceutical Reference Standards


Bempedoic Acid Stable Isotopes


BEMPEDOIC ACID STABLE ISOTOPES, STABLE ISOTOPES
Bempedoic acid-D4


CAT No. : CS-O-35733
Mol F. : C19H32D4O5
Mol W. : 348.51 g/mol
Cas No. : 2408131-70-2
Stock : Enquire

BEMPEDOIC ACID STABLE ISOTOPES, STABLE ISOTOPES
Bempedoic acid-D5


CAT No. : CS-O-35170
Mol F. : C19H31D5O5
Mol W. : 349.52 g/mol
Cas No. : 2408131-71-3
Stock : IN-Stock

BEMPEDOIC ACID STABLE ISOTOPES, STABLE ISOTOPES
ESP 15228-D4


CAT No. : CS-O-36007
Mol F. : C₁₉H₃₀D₄O₅
Mol W. : 346.49 g/mol
Cas No. : 2408132-01-2
Stock : IN-Stock

Bempedoic Acid API Standards


BEMPEDOIC ACID API STANDARDS, API STANDARDS
Bempedoic Acid


CAT No. : CS-T-93481
Mol F. : C₁₉H₃₆O₅
Mol W. : 344.49 g/mol
Cas No. : 738606-46-7
Stock : IN-Stock

Bempedoic Acid Metabolites


BEMPEDOIC ACID METABOLITES, METABOLITES
2,2,14,14-tetramethyl-8-oxopentadecanedioic acid


CAT No. : CS-O-35843
Mol F. : C₁₉H₃₄O₅
Mol W. : 342.47 g/mol
Cas No. : 413624-71-2
Stock : IN-Stock

BEMPEDOIC ACID METABOLITES, METABOLITES
2,2,14,14-tetramethyl-8-oxopentadecanedioic acid Piperazine salt


CAT No. : CS-O-52004
Mol F. : C23H44N2O5
Mol W. : 428.61 g/mol
Cas No. : 2802470-19-3
Stock : Enquire

Bempedoic Acid Impurities


BEMPEDOIC ACID IMPURITIES, IMPURITIES
(E)-undec-5-ene


CAT No. : CS-O-42998
Mol F. : C11H22
Mol W. : 154.29 g/mol
Cas No. : 764-97-6
Stock : Enquire

BEMPEDOIC ACID IMPURITIES, IMPURITIES
2,14-dimethylpentadecan-8-one


CAT No. : CS-O-42997
Mol F. : C17H34O
Mol W. : 254.45 g/mol
Cas No. : Not Available
Stock : Enquire

BEMPEDOIC ACID IMPURITIES, IMPURITIES
2,2,14-trimethyl-8-oxopentadecanoic acid


CAT No. : CS-O-42996
Mol F. : C18H34O3
Mol W. : 298.46 g/mol
Cas No. : Not Available
Stock : Enquire

BEMPEDOIC ACID IMPURITIES, IMPURITIES
2,2-dimethyl-7-tosylheptanoic acid


CAT No. : CS-O-43000
Mol F. : C16H24O4S
Mol W. : 312.42 g/mol
Cas No. : Not Available
Stock : Enquire

BEMPEDOIC ACID IMPURITIES, IMPURITIES
5,8-dihydroxy-2,14-dimethylpentadecane-2,4,12,14-tetracarboxylic acid


CAT No. : CS-O-42999
Mol F. : C21H36O10
Mol W. : 448.50 g/mol
Cas No. : Not Available
Stock : Enquire

BEMPEDOIC ACID IMPURITIES, IMPURITIES
8-hydroxy-15-methoxy-2,2,14,14-tetramethyl-15-oxopentadecanoic acid


CAT No. : CS-O-43002
Mol F. : C20H38O5
Mol W. : 358.51 g/mol
Cas No. : Not Available
Stock : Enquire

BEMPEDOIC ACID IMPURITIES, IMPURITIES
Bempedoic acid dimer


CAT No. : CS-O-43003
Mol F. : C38H70O9
Mol W. : 670.96 g/mol
Cas No. : Not Available
Stock : Enquire

BEMPEDOIC ACID IMPURITIES, IMPURITIES
Bempedoic Acid Impurity 17


CAT No. : CS-EO-02787
Mol F. : C₁₁H₂₁BrO₂
Mol W. : 265.2 g/mol
Cas No. : 123469-92-1
Stock : IN-Stock

BEMPEDOIC ACID IMPURITIES, IMPURITIES
Bempedoic Acid Impurity 18


CAT No. : CS-EO-02735
Mol F. : C31H49NO6S
Mol W. : 563.8 g/mol
Cas No. : 738606-44-5
Stock : Enquire

BEMPEDOIC ACID IMPURITIES, IMPURITIES
Bempedoic Acid Impurity 2


CAT No. : CS-EO-01325
Mol F. : C23H44O5
Mol W. : 400.6 g/mol
Cas No. : 738606-64-9
Stock : IN-Stock

BEMPEDOIC ACID IMPURITIES, IMPURITIES
Bempedoic Acid Impurity 3


CAT No. : CS-EO-01466
Mol F. : C25H48O6
Mol W. : 444.7 g/mol
Cas No. : 2570179-40-5
Stock : Enquire

BEMPEDOIC ACID IMPURITIES, IMPURITIES
Bempedoic Acid Impurity 34


CAT No. : CS-EO-03217
Mol F. : C19H34O4
Mol W. : 326.5 g/mol
Cas No. : 2127387-94-2
Stock : Enquire

BEMPEDOIC ACID IMPURITIES, IMPURITIES
Bempedoic Acid Impurity 35


CAT No. : CS-EO-03218
Mol F. : C19H40O3
Mol W. : 316.5 g/mol
Cas No. : 738606-42-3
Stock : Enquire

BEMPEDOIC ACID IMPURITIES, IMPURITIES
Bempedoic Acid Impurity 4


CAT No. : CS-EO-01326
Mol F. : C₁₃H₂₄O₄
Mol W. : 244.3 g/mol
Cas No. : 30313-67-8
Stock : IN-Stock

BEMPEDOIC ACID IMPURITIES, IMPURITIES
Diethyl-2,2,8,8-tetramethylnonanedioate


CAT No. : CS-O-41479
Mol F. : C17H32O4
Mol W. : 300.44 g/mol
Cas No. : Not Available
Stock : Enquire

BEMPEDOIC ACID IMPURITIES, IMPURITIES
dimethyl 8-hydroxy-2,2,14,14-tetramethylpentadecanedioate


CAT No. : CS-O-43001
Mol F. : C21H40O5
Mol W. : 372.54 g/mol
Cas No. : 2511500-14-2
Stock : Enquire

Bempedoic Acid Glucuronides


BEMPEDOIC ACID GLUCURONIDES, GLUCURONIDES
Bempedoic acid acyl glucuronide


CAT No. : CS-O-36667
Mol F. : C25H44O11
Mol W. : 520.61 g/mol
Cas No. : Not Available
Stock : Enquire

BEMPEDOIC ACID GLUCURONIDES, GLUCURONIDES
ESP 15228 Acyl Glucuronide


CAT No. : CS-O-36008
Mol F. : C25H42O11
Mol W. : 518.59 g/mol
Cas No. : Not Available
Stock : Enquire