Docosapentaenoic Acid Pharmaceutical Reference Standards


Docosapentaenoic Acid Stable Isotopes


DOCOSAPENTAENOIC ACID STABLE ISOTOPES, STABLE ISOTOPES
(All-Z)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic Acid Ethyl Ester-d5


CAT No. : CS-T-98590
Mol F. : C24H33D5O2
Mol W. : 363.59 g/mol
Cas No. : Not Available
Stock : Enquire

DOCOSAPENTAENOIC ACID STABLE ISOTOPES, STABLE ISOTOPES
(All-Z)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic Acid Methyl Ester-d3


CAT No. : CS-T-98591
Mol F. : C23H33D3O2
Mol W. : 347.55 g/mol
Cas No. : Not Available
Stock : Enquire

DOCOSAPENTAENOIC ACID STABLE ISOTOPES, STABLE ISOTOPES
Docosapentaenoic Acid D5


CAT No. : CS-O-33324
Mol F. : C22H29D5O2
Mol W. : 335.53 g/mol
Cas No. : 1215168-70-9
Stock : Enquire

Docosapentaenoic Acid Metabolites


DOCOSAPENTAENOIC ACID METABOLITES, METABOLITES
Docosapentaenoic acid methyl ester


CAT No. : CS-O-34892
Mol F. : C₂₃H₃₆O₂
Mol W. : 344.5 mol/g g/mol
Cas No. : 108698-02-8
Stock : Enquire

Docosapentaenoic Acid Impurities


DOCOSAPENTAENOIC ACID IMPURITIES, IMPURITIES
Docosapentaenoic acid


CAT No. : CS-BX-00591
Mol F. : C22H34O2
Mol W. : 330.50 g/mol
Cas No. : 25182-74-5
Stock : Enquire

DOCOSAPENTAENOIC ACID IMPURITIES, IMPURITIES
Docosapentaenoic acid ethyl ester


CAT No. : CS-O-43908
Mol F. : C24H38O2
Mol W. : 358.56 g/mol
Cas No. : 142828-42-0
Stock : Enquire

Docosapentaenoic Acid Intermediates


DOCOSAPENTAENOIC ACID INTERMEDIATES, INTERMEDIATES
ALL CIS-7,10,13,16,19-DOCOSAPENTAENOIC ACID ETHYL ESTER


CAT No. : CS-DV-03461
Mol F. : Not Available
Mol W. : Not Available
Cas No. : 119818-40-5
Stock : Enquire

DOCOSAPENTAENOIC ACID INTERMEDIATES, INTERMEDIATES
rac-13-Hydroxydocosapentaenoic Acid


CAT No. : CS-T-55947
Mol F. : Not Available
Mol W. : Not Available
Cas No. : 887752-29-6
Stock : Enquire